• شمار تماس های دانشگاه علمی کاربردی :
  • واحد آموزش:07731374731
  • واحد شهریه:07731374730
  • آدرس :
  • بوشهر - عسلویه - نخل تقی - میدان شهرداری -میدان دانشجو