• شمار تماس های دانشگاه علمی کاربردی :
  • واحد آموزش:07731374731
  • واحد شهریه:07731374725
  • ایمیل :
  • uast100@gmail.com
  • کد پستی :
  • ....
  • آدرس :
  • بوشهر - عسلویه - نخل تقی - میدان شهرداری -میدان دانشجو