مقطع: رشته:  
نام استاد :  نام خانوادگی استاد :        
نام درس:        
 نام درسنظریعملیاستادروزساعتکلاستوضیحاتبرگزاری
1 آشنایی با هیدرولیک و پمپهای آتش نشانی 2 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 08:00 الی 09:00 26
2 اصول تهویه و دستگاه تنفسی1 1 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 09:00 الی 10:00 26
3 فیزیک عمومی 2 0 روح اله رحمانی سه شنبه 10:00 الی 11:00 2
4 مبانی حریق و خاموش کننده دستی 1 0 هدایت الله کلانتری سه شنبه 10:00 الی 11:00 26
5 کمکهای اولیه 1 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 11:00 الی 12:00 26
6 مستند سازی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 12:00 الی 13:00 23 ارائه با جمالی خواه
7 تمرینات عملیاتی 0 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 13:00 الی 14:00 26
8 سیستم های اعلام و اطفای حریق 1 1 ابراهیم قاضی سه شنبه 14:00 الی 15:00 18
9 اخلاق اسلامی 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 15:00 الی 16:00 11
10 اصول بیمه و بازرسی کالا 1 1 صفیه کشاورز سه شنبه 09:00 الی 10:00 21
11 آشنایی با سیستم آسیکودا 1 2 عابس شیرپور سه شنبه 10:00 الی 11:00 23
12 زبان پیش دانشگاهی 2 0 سید حمید حسین زاده سه شنبه 10:00 الی 11:00 17 ارائه با شاهسونی
13 فارسی 3 0 عبدالرسول کمانی سه شنبه 11:00 الی 12:00 15
14 ریاضیات عمومی 2 0 نوراله رودگر سه شنبه 12:00 الی 13:00 13
15 کلیات علم اقتصاد 2 0 فاطمه محمدی سه شنبه 13:00 الی 14:00 22
16 قانون امور گمرکی1 3 0 صفیه کشاورز سه شنبه 10:00 الی 11:00 21
   واحد: 34       
12345678910...
برنامه کلاسی دانشگاه علمی کاربردی عسلویه-1398/01/03 -pseezuast.ir