اطلاعیه های آموزش
اخبار مرکز
اطلاعیه های مالی
برنامه کلاسی
برنامه امتحانی
آرایش ترمی
تقویم آموزشی
فرم ها
لیست رشته های مرکز
راهنمای ورود به سامانه سجاد
راهنمای پرداخت شهریه
راهنمای انتخاب واحد
سایر راهنمایی ها
پرسش های متداول
فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز دانشجو دانلود
فرم کاربینی دانلود 
فرم کارورزی دانلود 
فرم تسویه حساب دانلود 
فرم انصرافی دانلود
فرم تجدید نظر دانلود
فرم معرفی به استاد دانلود 
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانلود
پرسشنامه ویژه دانش آموختگان دانلود
پرسشنامه ویژه دانشجویان ممتاز دانلود
 فرم ثبت نام کاردانی دانلود 
 فرم ثبت نام کارشناسی دانلود 
 فرم استشهاد محلی دانلود 
 فرم افزایش سنوات دانلود 
فرم تایید معدل دیپلم  دانلود 
 فرم تایید معدل کاردانی دانلود
درخواست مرخصی تحصیلی  دانلود
درخواست معادلسازی  دانلود 
 انتقال در صورت عدم حد نصاب دانلود
 انتقال توام با تغییر رشته درصورت عدم حد نصاب دانلود 
 انتقالی توام با تغییر رشته  دانلود
 پرسشنامه فرهنگی دانلود
فرم های مورد نیاز برای متقاضیان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی  -تکمیل ظرفیت
 پیش نویس تقاضانامه ثبت نام برای کارشناسی دانلود 
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان کارشناسی  دانلود
 پیش نویس تقاضانامه ثبت نام برای کاردانی دانلود  
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان کاردانی دانلود  
مدارک لازم جهت ثبت نام :
  • مدارك لازم براي ثبت نام :
  • تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت (2سری در برگ A4 )
  • تصویر كارت ملي (پشت و رو)و اصل آن جهت مطابقت(2سری در برگ A4 )
  • 8 قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
  • اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی(برای مقطع کارشناسی) /اصل مدرک دیپلم(برای مقطع کاردانی) (2سری در برگ A4 )
  • گواهی اشتغال به کار با امضاء و مهر بالاترین مقـام مسـئول، آخـرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل)
  • تصویر کارت پایان خدمت(پشت و رو) /معافیت تحصیلی(2سری در برگ A4 )
  •  
  • تاریخ ثبت نام از روز دوشنبه 04-09-98  لغایت روز چهارشنبه 06-09-98
  • ساعت ثبت نام 8 لغایت 13