اطلاعیه های آموزش
اخبار مرکز
اطلاعیه های مالی
برنامه کلاسی
برنامه امتحانی
آرایش ترمی
تقویم آموزشی
فرم ها
لیست رشته های مرکز
راهنمای ورود به سامانه سجاد
راهنمای پرداخت شهریه
راهنمای انتخاب واحد
سایر راهنمایی ها
پرسش های متداول
تحویل مدارک فارغ التحصیلی
1397/09/29

قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان

.تحویل مدارک فارغ التحصیلی در کلیه ی روزها از ساعت 8 لغایت 2 بجز روزهای پنجشنبه، انجام می پذیرد 
تذکر : فارغ التحصیلان گرامی جهت تحویل مدرک حتما کارت پایان خدمت (کپی قابل قبول نمی باشد) همراه خود داشته باشند.
تذکر2: تحویل مدارک روز پنج شنبه ها انجام نمی پذیرد.
فارغ التحصیلان