اطلاعیه های آموزش
اخبار مرکز
اطلاعیه های مالی
برنامه کلاسی
برنامه امتحانی
آرایش ترمی
تقویم آموزشی
فرم ها
لیست رشته های مرکز
راهنمای ورود به سامانه سجاد
راهنمای پرداخت شهریه
راهنمای انتخاب واحد
سایر راهنمایی ها
پرسش های متداول
منابع دروس ذکر شده توسط ستاد
1397/12/08

فوري-حائز اهميت
:باتوجه به اعلام ستاد مركزي در خصوص دروس ذكر شده در پيوست

به اطلاع تمامي دانشجوياني كه دروس بالا را در اين ترم (نيمسال دوم 98-97) اخذ نموده اند مي رساند؛

كتاب هاي دروس مربوطه را طبق منابع ذكر شده در پيوست تهيه نمايند و:به هيچ عنوان غير از منابع ذكر شده جزوه يا كتابي دريافت ننمايند.

:تذكر ؛ امتحان پايان ترم دروس مذكور بصورت جامع و سراسري خواهد بود.