اطلاعیه های آموزش
اخبار مرکز
اطلاعیه های مالی
برنامه کلاسی
برنامه امتحانی
آرایش ترمی
تقویم آموزشی
فرم ها
لیست رشته های مرکز
راهنمای ورود به سامانه سجاد
راهنمای پرداخت شهریه
راهنمای انتخاب واحد
سایر راهنمایی ها
پرسش های متداول
امتحانات نهایی و سراسری دروس عمومی و مهارت مشترک
1398/02/25

پیرو بخشنامه 396/97/ن د ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری_امتحانات پایان ترم دروس عمومی ذیل بصورت سراسری برگزار خواهد شد که به شرح زیر همراه با معرفی منابع آن:
  • "اخلاق اسلامی"ساعت14مورخ20-03-98(عنوان منبع:اخلاق اسلامی؛مبانی و مفاهیم-نویسنده:جمعی از نویسندگان زیر نظر مهدی علیزاده-نحوه تهیه منبع:انتشاراتنشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "اندیشه اسلامی1"ساعت14مورخ18-03-98(عنوان منبع:اندیشه اسلامی(1)ویراست دوم-نویسنده:آیت الله سبحانی ومحمد محمدرضایی-نحوه تهیه منبع:انتشارات نشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "دانش خانواده و جمعیت"ساعت14مورخ21-03-98(عنوان منبع:دانش خانواده وجمعیت ویراست سوم-نویسنده:جمعی از نویسندگان-نحوه تهیه منبع:انتشارات نشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "مهارت هاوقوانین کسب و کار"ساعت14مورخ19-03-98(منبع جزوه درس مذکور:فایل بصورت الکترونیکی بوده واز طریق سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه به آدرس uast.ac.ir قابل دریافت می باشد)
  • "تاریخ تحلیلی صدر اسلام"ساعت14مورخ20-03-98(عنوان منبع:تاریخ تحلیلی صدر اسلام ویراست دوم-نویسنده:محمد نصیری رضی-نحوه تهیه منبع:انتشارات نشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "اندیشه اسلامی2"ساعت14مورخ18-03-98(عنوان منبع:معارف اسلامی2 ویراست دوم-نویسنده:محسن جوادی وعلیرضا امینی-نحوه تهیه منبع:انتشارات نشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "انقلاب اسلامی ایران"ساعت14مورخ21-03-98(عنوان منبع:انقلاب اسلامی،زمینه ها،پیامدها ودستاوردها(با همکاری سمت)-نویسنده:منوچهر محمدی-نحوه تهیه منبع:انتشارات نشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "تفسیر موضوعی قرآن کریم"ساعت14مورخ22-03-98(عنوان منبع:تفسیر موضوعی قرآن(برگرفته از تفسیر نمونه)-نویسنده:تدوین علیرضا کمالی-نحوه تهیه منبع:انتشارات نشر معارف و فروشگاهای پاتوق کتاب)
  • "مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری"ساعت14مورخ19-03-98(منبع جزوه درس مذکور:فایل بصورت الکترونیکی بوده واز طریق سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه به آدرس uast.ac.ir قابل دریافت می باشد)
 
 آموزش مرکز